• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a technologie oszczędzające wodę: Ekologia w domu

Niemało osób tak naprawdę nie orientuje się w niektórych tematach. Jednym z nich jest choćby przydomowe przepompownie szamb. Służy to w głównej mierze do zbierania oraz i transportowania ścieków z budynku do sieci ścieków. Jest to jednak możliwe w tych miejscach w których będzie doprowadzona kanalizacja. Takie urządzenia montuje się głównie w małych wioskach, które są podłączane do większych miast. System przydomowej przepompowni ścieków składa się z rur grawitacyjnych, które połączone są z jednym zbiornikiem na ścieki. Ścieki, jakie się odnajdą w przydomowej przepompowni ścieków następnie transportowane są kanałem ciśnieniowym do studni kanalizacyjnej lub ewentualnie także do przydomowej oczyszczalni ścieków. Większość z nas nie wie z czego składa się kompletny system przepompowni ścieków. Tak wobec tego elementami jego są: szczelny zbiornik wraz z włazem oraz kominem wentylacyjnym, układ pomp zatapialnych, system rur doprowadzających i rurociąg tłoczącego ścieki – przetestuj ogrzewanie rurociągów. Zanim zdecydujemy się na zakup systemu przepompowni warto zwrócić szczególną uwagę na parametry techniczne.

1. Znajdź więcej

2. Zajrzyj tutaj

Nieruchomości a zdrowy styl życia: Przestrzeń do aktywności

Categories: Architektura

Comments are closed.