Informacje o firmie

   GEODEX  -  Firma została założona 15 stycznia 1992r jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GEODEX" s.c.

Od dnia 01/02/2002 roku właścicielami spółki "GEODEX" są:

Jerzy LUDWICHOWSKI          nr. ewidencyjny 96684,
Danuta LUDWICHOWSKA      nr. ewidencyjny 96685 .

GEODEX posiada następujący nr NIP   584-005-44-43
                                        REGON   190025060

 

W ramach naszej działalności wykonujemy :

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy do celów planowania przestrzennego,
 • podziały i rozgraniczenia,
 • pomiary realizacyjne związane z budową budynków, budowli i uzbrojenia podziemnego,
 • pomiary powykonawcze budynków, budowli i uzbrojenia podziemnego do celów odbioru budowlanego,
 • wyceny nieruchomości,
 • prace projektowe dla niewielkich obiektów we wszystkich branżach budowlanych,
 • nadzór budowlany w zakresie budownictwa ogólnego i wszelkich branż związanych z budownictwem ogólnym.

 

Naszymi Zleceniodawcami są między innymi :

 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
 • Biuro Rozwoju Miasta Gdańska,
 • Telekomunikacja Polska S.A.,
 • Netia – Telkom Telmedia,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZADÓŁKI"
 • Przedsiębiorstwo Budowlane "KOKOSZKI" S.A.
 • "PRZEMBUD - Gdańsk" S.A.,

Bardzo licznymi Zleceniodawcami są też osoby prywatne.

 

Pracownicy nasi posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne prac geodezyjnych.

W chwili obecne Firma nasza zatrudnia 10 osób.

Posiadamy także niezbędny potencjał techniczny w postaci odpowiedniego sprzętu geodezyjnego, komputerowego i środków transportu.

Staraniem naszej Firmy jest wykonywanie prac geodezyjnych na wysokim poziomie technicznym, zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami geodezyjnymi i branżowymi.

W zależności od obiektu i jego wielkości, proponujemy wykonywanie usług według cen ryczałtowych – dniówka, punkt, miara, km, ha, działka.

Jeżeli uznacie Państwo, że można nam zaufać – to polecamy nasze usługi i postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.