Oferta

W ramach naszej działalności wykonujemy :

  • mapy do celów projektowych,

  • mapy do celów planowania przestrzennego,

  • podziały i rozgraniczenia,

  • pomiary realizacyjne związane z budową budynków, budowli i uzbrojenia podziemnego,

  • pomiary powykonawcze budynków, budowli i uzbrojenia podziemnego do celów odbioru budowlanego,

  • wyceny nieruchomości,

  • prace projektowe dla niewielkich obiektów we wszystkich branżach budowlanych,

  • nadzór budowlany w zakresie budownictwa ogólnego i wszelkich branż związanych z budownictwem ogólnym.